In Plain Sight - Neil de la Peña
Wrought Iron on Pico

Wrought Iron on Pico

Los Angeles 2013